Plays

जामुनको रुख: Shameless Vulgarity

‘जामुनको रुख’ वर्तमान जटिल र बिसंगत सामाजिक– राजनीतिक अवस्थाको सपाट कथा हो । पद र पावरमा रहेकाको अनिर्णय, अनियमितता, अकर्मण्यता, अव्यवस्था, असंवेदना, अमानवीयता लगायतको कथा हो ।

Read more

Laati Ko Chhoro

Laati Ko Chora (लाटीको छोरो) is a joint production of Art Studio and Theatre Mall. It portrays the story of those people in Society who can't speak for themselves and how people take advantage of those people.

Read more